Loading...

Usługowy zakład stolarski

 

 

Usługowy Zakład Stolarski "Stolmark" realizuje program pn. "Eksport wyrobów i usług stolarskich firmy STOLMARK na rynek niemiecki". Projekt realizowany jest w ramach II naboru Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, Projekt "Alpejsko-Karpacki Most współpracy".

 


Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wartość dofinansowania 27.545,66 CHF

 


Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (SPPW)
       20 grudnia 2007 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną została podpisana Umowa ramowa o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej.

 


      Podpisanie tego dokumentu oznaczało uruchomienie ponad 1 mld franków szwajcarskich dla dziesięciu nowych państw członkowskich. Dla Polski Fundusz szwajcarski przewiduje
niemal połowę (ok.489 mln CHF) 

Beneficjentami tych środków mogą być instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe, przy czym co najmniej 40 % zostanie rozdysponowanych w czterech województwach ściany południowo-wschodniej: lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. 

 

 

 

Harmonogram realizacji projektu:

 

 

 

            Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2013 - 30.06.2014 i składa się z 3 etapów.

 

Planuje się zakupy inwestycyjne, tj. zakupy środków trwałych w postaci maszyn stolarskich

 

oraz usługi doradcze dotyczące działań na rynku docelowym w postaci wyszukiwania i doboru Partnerów oraz opracowania strategii wprowadzenia produktów i usług stolarskich na wybrany rynek docelowy.

      W roku 2013 zrodził się pomysł oraz sprzyjały ku temu warunki, by Zakład Stolarski Stolmark zaczął eksportować swoje niepowtarzalne produkty na rynek niemiecki.

 


    W roku 2014 złożyliśmy dokumenty w siedzibie Karpackiego Centrum Współpracy Gospodarczej i Produktu Regionalnego w Rzeszowie, ubiegając się tym samym o pomoc w realizacji projektu. Dotacja została przyznana.

 


    W związku z tym zarządcy firmy zaczęli poszukiwać kontrahentów za granicą.
    W roku 2014 odbyły się spotkania z przyszłymi koordynatorami w niemczech. Spotkania te okazały się być owocne. W związku z tym zostały podjęte kroki marketingowe, które miały by na celu rozpowszechnienie produktów oraz marki na rynku niemieckim.

 


    Dalsze rozeznanie rynku niemieckiego i rozmowy z kontrahentami pozwoliły na zainteresowanie ich naszą firmą w związku z renowacją zabytkowej poczty w centralnych Niemczech. Rozmowy trwają.

 


W związku z realizacją szwajcaskiego projektu zostały zakupione nowoczesne maszyny, które pozwolą na eksport sprawnie wykonanych i dobrych jakościowo produktów.

 

Korzyści związane z projektem

 

Realizacja projektu wniosła w naszą firmę wiele dobrego. Projekt wpłyną pozytywnie na rozwój firmy oraz poprawił jej konkurencyjność na rynku nie tylko lokalnym, ale i zagranicznym.

 

Główną zaletą była możliwość zakupienia urządzeń usprawniających produkcję. Urządzenia, które zakupiliśmy umożliwiły wprowadzenie w naszym zakładzie innowacyjnych technologii produkcji.

 

Pośrednią korzyścią wynikającą z wykonywania projektu w ramach II naboru Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu, Projekt "Alpejsko-Karpacki Most współpracy" było zmuszenie naszej firmy do myślenia perspektywicznego i szczegółowego planowania rozwoju, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie środków.

 

Bez wkładu wspólnotowego nasza firma nie zdecydowałaby się na realizację inwestycji, które w późniejszym czasie mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju.

 

Informacje o projekcie:

 

       www.alp-carp.com

 

       www.programszwajcarski.gov.pl

 

       www.swiss-contribution.admin.ch/poland

 

Offer

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014
Na maszyny stolarskie
Dotyczy projektu numer: II/FPLE/29

 

 

 

 

Pobierz plik pdf

Pobierz plik docx.

 

 

 

 

 

Osob online: 1 | Strone odwiedzilo 10284 os.
?l=en